Services

Petites annonces

Envoyez-nous vor petites annonces via email à m.dostert@privatbesch.lu, fax 89 95 68 - 40., ou via téléphone 89 95 65 - 10.
(18.05.2020) Bësch ze verkafen zu Rammerech vun 611,80a
Commune de Rambrouch, section FD de Folschette lieudit « op Houschterknapp»
Parzell no :
135               87,90a
143/1093    204,00a
145/338        47,60a
145/339      105.80a
146/1010      20,30a
146/1011      20,30a
147/1314    125,90a

Kontakt via Email: weimpier@email.lu