Services

Petites annonces

Envoyez-nous vor petites annonces via email à m.dostert@privatbesch.lu, fax 89 95 68 - 40., ou via téléphone 89 95 65 - 10.
Besch zeverkafen zu Ierpeldeng Lieu dit an Breitschent 114,9a
Parzellen 330/3536  an 330/2793 Fichtenwald 35,3a
Parzellen 329/4599  an 329/4598 Jongbesch  gemecht 65,2 a
Parzelle 330/2790  Holzchalet mat Besch 14,40a
Kontakt 691810931

Privatperson kauft Buchenwaldparzelle in der Umgegend von Reisdorf-Bettel, Fläche 1 ha, tel. 621 218 303

Privatperson kauft Waldparzelle, oder Feld/Wiesenparzelle, in Gemeinde Kehlen oder Umgegend. Fläche 1 bis 2 ha. Antwort bitte unter  621 271524  oder carfran@pt.lu